About us‎ > ‎

história aliancie


 • 1.3. 2012
  Začiatok neformálnej spolupráce a koordinácie stanovísk vo vybraných oblastiach z dôvodu posilnenia pozície priemyselných zväzov 

 • 12.3.2012
  Prvé spoločné zasadnutie v Žiari n. Hronom pod hlavičkou A5

 • 31.1. 2013
  Deklarácia priemyselnej Bipartity (PB) 
  • členovia A5 a reprezentatívne OZ 
   (IOZ, OZ KOVO, OZ PBGN) 
  • sociálny zmier a rozvoj priemyselných odvetví 
  • pravidelný dialóg k vybraným témam

 • 1.9. 2014 
  Zmluva o súčinnosti APZ 
  • vznik APZ bez právnej subjektivity 
  • systemizácia formy spolupráce a rokovaní 
  • stanovenie priorít a cieľov 
  • rotujúce predsedníctvo členských zväzov

 • 21.8. 2014
  Pracovné raňajky s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva SR
 • 13.7.2013 a 21.10.2014
  Stretnutie APZ/ PB s predsedom vlády 
  • predstavenie spoločných záujmov a cieľov 
  • prezentácia potrieb a problémov priemyselnej sféry

 • 20.3. 2015 
  Logo APZ 

 • 15.4. 2015 
  Podpísanie zakladajúcich listín APZ a obsadenie pozície GS 
  • JUDr. Anton Ondrej, MBA. 

 • 19.5. 2015 
  Registrácia APZ ako záujmového združenia zamestnávateľov 
  • Zmluva o založení APZ 
  • Stanovy APZ 

 • 7.7. 2015
  Žiadosť o začlenenie APZ do Hospodárskej a sociálnej rady SR

 • 29.6. 2015 
  Prvé Valné zhromaždenie 
  • zvolené prezídium na 3 roky:
       • Juraj Sinay, ZAP SR 
       • Vladimír Jacko, ZHŤPG SR 
       • Alexej Beljajev, ZSP SR 
       • Zsolt Lukáč, ZSPS 
       • Kyung Jin Kim, SEA 
  • zvolený predsedajúci prezident na 1 rok: Alexej Beljajev, ZSP SR 
  • zvolení členovia Dozornej rady a schválený rozpočet na rok 2015

Comments